Om projektet i Hembygdens barn och skola

Denna och andra handböcker från Sveriges hembygdsförbund beställer du här. (Klicka på bilden)

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen är med som ett av exemplen i handboken “Hembygdens barn och skola” som utges av Sveriges hembygdsförbund. Den innehåller massa inspiration och nyttig vägledning för de kulturarvsföreningar som vill arbeta med unga. Nedan utdrag från handboken.