Samhället berättar 2.1 – Fånga berättelsen

HAMBURGSUNDS BILDARKIV

Namn: Samhället berättar 2.1 – Fånga berättelsen

Form: Studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan, handledare Ingrid Lindberg
Målsättning: Utforska och levandegöra bildarkivet genom filmskapande
Målaktivitet: Filmkväll i Bildarkivet våren 2019 i samband med Öppet Hus den 23 maj.

Deltagare:
Ingela Nilsson
Hedvig Nilsson
Britt Malmer
Jan Åke Johansson
Lena Johansson
Marita Engdahl
Christer Stern
Margareta Johansson 1gg

Tidsplan:

  • Workshops vt-19: Plats: Hamburgsunds Folkets Hus
    Handledare Ingrid Lindberg
  • Workshop 1: Onsdag 27 februari 17-20
  • Workshop 2: Onsdag 6 mars 17-20
  • Workshop 3: Onsdag 13 mars 17-20
  • Workshop 4: Onsdag 27 mars 17-20
  • Workshop 5: Utvärdering/filmvisning: Onsdag 4 april 17-20
  • Filmvisning i samband med Öppet Hus i Bildarkivet 23 maj kl 19.00

Marknadsföring/Sociala medier:
Kursen är annonserad digitalt genom Samhället berättar 2.0’s Facebooksida, Hamburgsunds Klotterplank samt via denna hemsida och via affischering på Folkets Hus och ICA.

Vi fortsätter med film i Bildarkivet. Nu som studiecirkel under våren då alla intresserade är välkomna att delta. Vi träffas ca 4 gånger med eget arbete emellan under februari-april. Begränsat antal deltagare så anmäl dig snarast till il (a) telia.com eller ring 070-309 37 99.

Mer information: Inbjudan till vårens filmkurs som pdf

Utvärdering: I samband med avslutning av studiecirkel.