Liknande projekt HF/BHF

Pågående

  • Bygdeband – Portal med över en miljon platser, personer, bilder och dokument är Bygdeband Sveriges enda rikstäckande webbplats för lokalhistoria. Bakom materialet står ca 590 hembygdsföreningar. För att använda Bygdeband behöver föreningen vara ansluten till Sveriges Hembygdsförbund – Kräver firmatecknare och skriftlig ansökan.
  • Sägner i Hembygd – Berättargruppen 3:e Vingens samarbete med Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns Museum, Studieförbundet Vuxenskolan och VG-regionen – ett projekt om att etablera Berättarkaféer på länets hembygdsgårdar
  • Mötesplatser/ Minnen – Ett samarbete mellan Sveriges Hembygdsförbund
    och Nordiska museet under 2016. Berätta mer, studiehandledning för studiecirklar.
  • Tidsmaskinen – App med platsguidade historievandringar. En del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där Certec, Lunds Universitet, och Skånes hembygdsförbund har arbetat tillsammans.
  • Ung Hembygdsambassadör Att känna sitt hemmahandledning. Sveriges Hembygdsförbunds satsning för att engagera ungdomar i åldern 15–25 år att tillsammans med en hembygdsförening bli ambassadörer för sin hembygd. Projektet pågår 2013-2016 och finansieras av Svenskt Friluftsliv.
  • Havet som förenar: Skagerraks kapare – berättardugnad för att få fram lokal historier om kapare i Lysekil och ett koncept som Lysekils kommun står bakom i samarbete med bland andra Isegran/Fredrikstad kommune i Norge och med stöd från EU-programmet Interreg.