Slutseminarium 22 nov

Går det att kombinera, insamling och bevarande av muntliga berättelser med filmsamarbete mellan generationer? 

Det är något som vi ska försöka ge svar på under ett avslutningsseminarium med Filmvisningskväll den 22 november på Bohusläns museum i Uddevalla. Under 2018 och 2019 har vi – projektledare Ingrid Lindberg och filmpedagogerna Gunilla Gränsbo, Joachim Stillbäck och Erik Löfdahl – lotsat äldre och yngre genom filmskapandets vedermödor i kulturarvsföreningar i Hjärtum, Hamburgsund, Torslanda och Öckerö kommun. Resultatet har varit över förväntan, över 100 korta filmer har skapats under sammanlagt 18 workshopar och några av dessa kommer visas på stor duk under kvällens filmvisning.

Den 22 november är det möjligt för alla intresserade att ta del av både inspiration inom området kulturarv och film och se kortfilmer som skapats inom projektet under 2019, – inbjudan till detta kommer inom kort.

Inbjudan och program – TBA

Anmälan seminarium TBA – föranmälan till ingrid@hembygd20.se