Slutseminarium 22 nov

Vad händer när vi blandar
filmskapande, kulturarv och generationsmöten?

Det är något som vi ska försöka ge svar på under ett avslutningsseminarium med Filmafton den 22 november på Bohusläns museum i Uddevalla. Då är det möjligt för alla intresserade att ta del av både inspiration inom området kulturarv och film och se kortfilmer som skapats inom projektet under 2019. Klicka på länken nedan för Inbjudan och program .

Klicka för
INBJUDAN & PROGRAM

Anmälan seminarium senast 10 november till ingrid (a) hembygd20.se eller via telefon 0703093799.

Välkommen till Bohusläns museum 22 november!

Under 2018 och 2019 har vi – projektledare Ingrid Lindberg och filmpedagogerna Gunilla Gränsbo, Joachim Stillbäck och Erik Löfdahl – lotsat äldre och yngre genom filmskapandets vedermödor i kulturarvsföreningar i Hjärtum, Hamburgsund, Torslanda och Öckerö kommun. Resultatet har varit över förväntan, över 100 korta filmer har skapats under sammanlagt 18 workshopar och några av dessa kommer visas på stor duk under kvällens filmvisning.