Slutseminarium 22 nov

Vad händer när vi blandar
filmskapande, kulturarv och generationsmöten?

Det är något som vi försökte ge svar på under ett avslutningsseminarium med Filmafton den 22 november på Bohusläns museum i Uddevalla. Här nedan finner du dokumentation och information från dagen som – tror vi – lyckades besvara frågan utifrån allt som hänt i projektet och även inspirera de som kommit utifrån för att delta.

Vikten av att förmedla de individuella och nära berättelserna, trådarna som bildar den större kulturväven och filmens förmåga att förmedla dem blev tydlig när alla de historier som de medverkande hade arbetat med kom upp på stora bioduken och deras röster fyllde salen. Låt berättelserna leva!

Klicka för

Referat Slutseminarium – med bilder
PROGRAM Seminarium och Filmafton
INBJUDAN

Under 2018 och 2019 har vi – projektledare Ingrid Lindberg och filmpedagogerna Gunilla Gränsbo, Joachim Stillbäck och Erik Löfdahl – lotsat äldre och yngre genom filmskapandets vedermödor i kulturarvsföreningar i Hjärtum, Hamburgsund, Torslanda och Öckerö kommun. Resultatet har varit över förväntan, över 100 korta filmer har skapats under sammanlagt 18 workshopar och några av dessa kommer visas på stor duk under kvällens filmvisning.