Förprojekt 2016-2017

En förstudie genomfördes 2016 och hade bl.a. som mål att initiera två förprojekt för att testa idén och då anslöt sig Björlanda-Torslanda hembygdsförening samt Hamburgsunds Bildarkiv till projektet och genomförde var för sig två helt skilda förprojekt. Det första Bevinga berättelsen var i samarbete med Vingens Kulturhus och dåvarande föreståndare Hannah Schütz och genomfördes som en temadag, det andra blev ett längre samarbete mellan Hamburgsunds bildarkiv och Hamburgsundsskolan och gick under namnet Samhället berättar 2.0

>>>
>>>