Landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen ratificerades 1 maj 2011 och den syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid.

Konventionen ålägger Sverige att ha en hållbar strategi när det gäller utnyttjandet av de inhemska landskapen och att utveckla dem i samspel med människorna som lever i dem.
I detta ingår bl.a. att tillvarata kulturarvet och att göra den enskilda människan delaktig i de processer som formar vår omgivande miljö.

Riksantikvarieämbetet har ett särskilt ansvar att återkoppla till regeringen och Europarådet om hur genomförandet av konventionen går.