Om

Klicka för Projektbeskrivning

Denna webbsida är en informations och samarbetssida för projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen – ett utvecklingsprojekt som realiseras genom Bohusläns Hembygdsförbund med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och i samarbete med Prismavg.
Projektet bygger vidare på förstudien med samma namn år 2016 finansierad av Fyrbodal och de två förprojekten: Bevinga berättelsen och Samhället berättar 2.0.

(En del av informationen är lösenordsskyddad – kontakta projektledare för att få tillgång.)

Kontaktpersoner:

Projektledare: Ingrid Lindberg
0703093799  E-post: ingrid@hembygd20.se

Projektägare: Bohusläns Hembygdsförbund
Kontakt: Marika Russberg
Kulturarvskonsulent, Kulturmiljö och samhälle
0522 – 65 65 14   /  0702 – 38 99 80
marika.russberg@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla

Samarbeten

Prismavg: Jessica Bergström

Bohusläns museum: Christina Toreld

Medverkande i pilotprojekt:

Hjärtum hembygdsförening, Maria Fast,  0520- 980 94

Björlanda-Torslanda hembygdsförening, Urban Jansson, ordf. web

Hamburgsunds Bildarkiv: Jan Åke Johansson, ordf. web

Öckerö föreningsnätverk: Björkö, Hönö och Källö Knippla hembygdsföreningar, projektkontakt Lars Gösta Alsterberg

Öckerö Kultur och Fritid: Ewa Linderholm Widell 031-978870

Övriga medverkande: 

Kulturhuset Vingen, Torslanda: Hannah Schütz, Föreståndare web

Bohusläns Föreningsarkiv: Elisabeth Sandberg, 0522-37011

Älvsborg Föreningsarkiv: Liz Gunnarsson, 0706-768031

Skaraborgs Föreningsarkiv: Elisabeth Eriksson, 0510-28686

Västarvet: Björn Ohlén, 0708-723769

Göteborgs universitet, Akademin Valand: Linda Sternö

Göteborgs universitet, Inst. för kulturvetenskaper: Mats Jönsson

Innovatum: Märta Gustafsson, 0520-289 431

Studieförbundet Vuxenskolan: Christer Wennerberg, 0522-653691

Kultur i Väst: Ingrid Thornell, Filmkonsulent och Örjan Hellström bibliotekskonsulent

 

Tillgänglighet

Vid publika aktiviteter inom projektet eftersträvar vi att lokaler och andra faciliteter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

 

Medverkande förstudie 2016: 

Fokusgrupp:
Lars Rydbom, Byggnadsantikvarie, Bohusläns museum, BHF
Christina Toreld, arkeolog och museipedagog Bohusläns museum
Gun Jarnedal, berättare BHF, Lyse HF
Anna Olsson, högstadielärare BHF
Mats Ekberg, företagare, BHF Åstol HF

Referens:

Fyrbodal Kultur: Marianna Andersson

Tanum Kultur: Eva Pettersson, Kulturchef

Förstudie genomförd med stöd från:

Lämna ett svar