Presentation DIGIKULT 2017

Under DIGIKULT konferensen 2017 på Chalmers i Göteborg presenterades projekt Hembygd 2.0 och förprojektet Samhället berättar 2.0 i ett 10 minuter långt inslag. Vi (Marika Russberg och Ingrid Lindberg) berättade om projektidé och visade exempel från verkligheten.

Nedan ett videoklipp med vår presentation. (NB. Namnskyltarna är omkastade!)

Hela konferensen dokumenterades och finns nu på YouTube  

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Mer om Digikult kan du läsa på deras hemsida www.digikult.se