Generationer berättar

BJÖRLANDA-TORSLANDA HEMBYGDSFÖRENING

Namn: Generationer berättar

Form: Studiecirkel genom vuxenskolan

Målsättning:
Målaktivitet:

Deltagare:

Urban Jansson
Lennart Jansson
Torsten Jansson
Anna Sörensson
Alexander Sörensson
Siv Blom
Håkan Magnusson
Pia Magnusson

Tidsplan:
Under våren arrangeras 3-4 workshops med handledare Ingrid Lindberg och Eric Löfdahl.

Marknadsföring/Sociala medier:

Pdf Inbjudan pilotprojekt 2018-10-15 – till medlemmar via brev

Utvärdering: