Generationer berättar

BJÖRLANDA-TORSLANDA HEMBYGDSFÖRENING

Namn: Generationer berättar

Kursledare och “testpiloter” framför hembygdsgården.

Form: Studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan

Målsättning: Att hembygdsföreningen ska komma igång med arbete med film och yngre generationer för att få in ytterliga material och historier om Torslanda Björlanda gärna med koppling till det bildarkiv som redan finns.

Målaktivitet: Visa filmerna i samband med Konstrundan i september. Detta sker troligtvis i form av en Filmvisning/berättarkväll med fler av de filmer som gjorts i samarbete med Hembygd 2.0. Tid och datum TBA

Deltagare:

Urban Jansson
Lennart Jansson
Torsten Jansson
Anna Sörensson
Alexander Sörensson
Siv Blom
Håkan Magnusson
Pia Magnusson

Tidsplan:
Under våren 2019 arrangeras 3-4 workshops med handledare Ingrid Lindberg och Eric Löfdahl.

Marknadsföring/Sociala medier: Information om projektet på Facebook och på föreningens hemsida (www. amhult-lyse.se)

Pdf Inbjudan pilotprojekt 2018-10-15 – till medlemmar via brev

Utvärdering: Sista Workshopen.