På gång i projektet

Senaste Nyhetsbrevet *** Första Nyhetsbrevet

Inbjudan till Slutseminarium och filmafton 22 november.

Projektet avslutas med Seminarium och Filmvisningskväll på Bohusläns museum i Uddevalla. Läs mer och anmäl dig här

Filmvisning i Björlanda-Torslanda pilotprojekt MÅNDAG den 28 oktober klockan 17:30. Torslanda Församlingshem

Hembygd 2.0 deltog på bokmässan 2019

Filmer från pilotprojekten visades på skärmar i Bohusläns museums/Bohusläns hembygdsförbunds gemensamma monter alla dagar. Ingrid Lindberg och Marika Russberg informerade om projektet. Läs mer


ETAPP 2: HT2018-VT2019 Pilotprojekt

Se filmer från projekten på vår YouTube-kanal

Läs mer om vad som hänt i bloggen: Händelser

Se Filmer från tidigare i projektet:

Filmworkshops

Startseminarium 20 mars 2018 >>>

Filmföredrag 20 mars 2018 >>>

Förprojekten i Hamburgsund och Torslanda 2016-2017 >>>

Läs om projektet i “Hembygdens barn och skola”

Denna och andra handböcker från Sverige hembygdsförbund beställer du här.

Hembygd 2.0-hitta berättelsen var en av medverkande aktiviteter i Europaåret för kulturarv 2018 / #EuropeForCulture