På gång i projektet

Läs mer om vad som hänt i bloggen: Händelser

Se Filmer från tidigare i projektet:

Filmworkshops

Läs om projektet i:

Startseminarium 20 mars 2018:

Filmföredrag 20 mars 2018:

Förprojekten i Hamburgsund och Torslanda 2016-2017

Hembygd 2.0-hitta berättelsen är ett projekt inom Europaåret för kulturarv 2018 / #EuropeForCulture: