Pilotprojekt 2018-2019

Här listas de kulturarvsföreningar som varit med och testat en metod för att arbeta med film, kulturarv och generationsmöten. Varje förening har fått stå värd för ett lokalt projekt där de deltagit i en serie filmworkshops för unga och äldre. Workshoparna har sedan utvärderats och filmerna (korta digitala berättelser) som producerats har delats via internet samt visats vid minst en offentlig filmvisning lokalt och även i andra sammanhang samt på slutseminariet 22 nov på Bohusläns museum.

Alla planerade workshopar är nu genomförda och under dessa har deltagarna producerat tillsammans nästan 100 korta filmer och filmövningar. Du finner några av dem på projektets egen Youtubekanal.

Klicka på de olika föreningarna nedan för att komma till deras egen projektsida och mer information om de individuella pilotprojekten.

Projektet är snart slut men vi kommer att fortsätta att erbjuda filmworkshopar och olika former av filmhandledning till kulturarvföreningar m.fl.  Prenumerera på denna sida eller vårt Nyhetsbrev för att få uppdatering på vad som sker framöver. Följ också vad som händer på vår Facebooksida och i våran blogg Händelser.  

I högermarginalen under KOMMANDE HÄNDELSER visas vad som händer framåt i projektet.