Filmworkshopar

– för att komma igång med film, kulturarv och generationsmöten

Hembygd 2.0 – hitta berättelsen‘s filmpedagoger erbjuder i samarbete med Bohusläns hembygdsförbund filmworkshops för intresserade kulturarvsföreningar, bibliotek, skolor, kulturhus m.fl.
Workshopar kan arrangeras separat, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan eller för skolor och kulturskolor som Skapande skola projekt.
Ta kontakt med projektledare Ingrid Lindberg 0703 09 37 99 eller Marika Russberg Tel: 0522-65 65 14 för mer information och priser.

Nedan kan du läsa lite om de olika workshoparna.
P.g.a. Covid-19 kommer fysiska sådana inte vara aktuellt förrän tidigast höst 2021.


Hitta berättelsen

– från muntlig berättande till filmidé

I denna workshopen använder vi berättarcirkeln som verktyg för att locka fram era berättelser. Vi lär oss några berättarknep, överför den muntliga berättelsen till text och spelar in en ljudfil som kan användas till speaker i en framtida film.


Fånga berättaren

– från muntlig berättelse till filmintervju

Vi lär oss intervjuteknik, filmar en kort intervju som vi redigerar ihop till ett klipp i reportagestil som sedan kan läggas upp på hemsidan eller delas i sociala medier.


En bild berättar

från ett fotografi till liten film

Under två workshopar lär vi oss att skapa korta intresseväckande filmer utifrån ett enda fotografi. Vi arbetar fram ett speakermanus utifrån innehållet i bilden och lär oss ordna berättelsen enligt en dramaturgi som sedan förstärks med bildutsnitt och rörelse i bilden .

Vi använder oss av Ipad och går igenom redigering, ljudinspelning och bildanimering med Ken Burns-effekten i Imovie. 


Från berättelse till film

kombinera fotografier, intervjuer och speaker till en kortdokumentär

Under en studiecirkel bestående av fem workshopar provar vi på grundelementen i en dokumentärfilm; Planera för en produktion, Skriva speakermanus, animera bilder, Intervjuteknik och att redigera ihop med ljudspår och alla arbetar själva eller i team med sin egen kortdokumentär.


Låt tinget tala

– från stumt föremål till levande historia

I denna workshopen går vi igenom några av de metoder som utvecklats i projektet Kontext – låt tingen tala från Skånes hembygdsförbund och provar på att göra en kort film om ett föremål – ur samlingarna eller från egna gömmor. Vad kan det berätta för oss, hur filmar och fotografera vi av det och hur kan vår egen röst hjälpa till att förmedla det levande minnet.


Då och Nu

– från ett gammalt fotografi till dagens bild

Vi utgår från gamla bilder och försöker hitta samma utsnitt i nutid. Lämpligt att utgå från föreningens fotosamling och med objekt på gångavstånd från kurslokalen. Vi lär oss en enkel metod att skapa en bildövergång mellan de två bilderna och får en introduktion till Prismavg – en plattform för berättelser om vårt gemensamma industriella kulturarv.