Resurser inom filmpedagogik

Filmpedagogik

FOMP – Föreningen film och mediepedagogik

Mediepedagogisk Lathund – för lärare, filmpedagoger och kulturadministratörer

Statens medieråd – med läromedel och vägledningar inom film och media

Filmcentrum

Svenska Filminstitutet

Akademin Valand /Barnfilmskolan

Filmpedagoger

Arbetar med att lära ut filmskapandets grunder för – främst unga i skolan men utbildar också lärare eller annan kulturpersonal för att de bättre skall förstå och kunna planera aktiviteter inom området. Filmpedagoger hittar man på Kulturkatalogen (Kultur i Väst – hela regionen) och Kulturterminen  (Kulturförvaltningen Göteborg stad), de förmedlas via Filmcentrum och genom Svenska Filminstitutet m.fl. instanser

Filmpedagoger som intervjuats i förstudien:

 

Kultur i Väst 

Kultur i Väst fungerar som en resurs för alla kulturutövare i regionen och för de som vill utveckla kulturell verksamhet. Kultur i Västs roll är främjande och syftar till att stärka andra aktörers utveckling av sina respektive verksamheter i riktning mot de ambitioner som uttrycks i den regionala kultur- och utvecklingspolitiken. 

Projektidén är förankrad inom Kultur i Väst genom dialog med filmkonsulent Ingrid Thornell (mentor), filmkonsulent Pia Marie Wherling , Jenny Luukkonen på FilmCloud och Örjan Hellström, biblotekskonsulent inom IT.

FilmCloud

FilmCloud är en samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som stödjer stimulera unga filmares utveckling genom olika visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram. FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen.

— under construction

 

Mediapoolen

Kulturpoolen i Tanum

KulturUngdom

Filmriket