Samhället berättar 2.0

Projekt 2016-2017

illsb
I Hamburgsund genomfördes hösten 2016 – våren 2017 ett samarbete mellan Bildarkivet i Hamburgsund och 5-6 årskurs elever på Hamburgsundsskolan som gick ut på att skapa korta filmer och digitala berättelser med utgångspunkt från de skyltar som utgör den av Bildarkivet initierade vandringsleden “Samhället berättar”.

bildarkivet
Bildarkivet deltog i förprojektet med: Jan-Åke Johansson, Gerhard Borgljung, Lennart Hakeröd, Kjell Olauson och Egon Vidén. (m.fl.)

Klassföreståndare för årskurs 6 och 5:Annica Ejdesör och Håkan Elg med Elin Ravnås samarbetade med Hembygd 2.0 och Bildarkivet för att låta elever arbeta med filmer att visas för publik och genom QR-koder vara en del av skyltarna i det vi kallar “Samhället berättar 2.0” fr.o.m sommaren 2017.

Ingrid Lindberg med elever från Hamburgsundskolan
Bilder från Inspirationsdagen som hölls 11 november 2017

Hembygd 2.0 och Bildarkivet tog fram utgångsmaterial för filmer om Hamburgsunds historia under Stenhuggarepokens 18-1900-tal och elever och höll i  en Inspirationsdag och 2 startdagar som finansierades av skolan för att sätta igång eleverna. Lärarna och eleverna arbetade sedan vidare med uppgifterna under ett par månader för att sedan få feedback inför två filmvisningar som arrangerades av Bildarkivet i Folkets Hus 2 och 7 maj.

Affisch och bilder från premiären

Efter premiären visades några av filmerna på Hembygdsföreningens årsstämma på Bohusläns museum. De kommer att visas igen den 20 mars 2018. Läs mer om vårt Filmföredraget på Bohusläns museum.

Du kan se alla 22 filmerna på Bildarkivets Youtubekanal

En Facebooksida är upprättad för  projektet och där postades händelser och tips till eleverna från Ingrid och Bildarkivet.