Inbjudan Filmföredrag 20 mars

Filmföredraget har varit – Läs inlägg om Filmföredraget här

Filmföredrag på Bohusläns museum om Hembygd 2.0 – hitta berättelsen

“Hur föreningar kan arbeta med film, kulturarv och generationsmöten.”

Vi berättar om och visar exempel från ett lyckat pilotprojekt i Hamburgsund där man under 2017 arbetade med film och kulturarv i ett samarbete mellan skolan och Hamburgsunds Bildarkiv. Det blir Bildspel och filmvisning med elevfilmer från projektet.
Tema är Stenhuggarepokens Hamburgsund. Representanter från bildarkivet och skolan medverkar.

Från 16.30 Smörgåsfika och mingel

17.30 – 19.00 Filmföredrag: Samhället berättar 2.0
Filmvisningen är en del av projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen som beviljats projektmedel av VG regionens kulturnämnd för att under en 2-årsperiod testa och utveckla en metod för att arbeta med film, kulturarv och generationsmöten i kulturarvsföreningar inom Bohusläns hembygdsförbund och i samarbete med Prismavg.

Anmälan till Fikat senast 16 mars
till projektledare Ingrid Lindberg via mail il@telia.com
Ange om du vill vara med på fikat och önskemål om ev. specialkost.

Välkommen

Ingrid Lindberg, projektledare

Marika Russberg, Kulturarvskonsulent