Berättelser från de 10 öarna

 ÖCKERÖ FÖRENINGSNÄTVERK

Namn: Berättelser från de 10 öarna

Målsättning:
Målaktivitet:

Deltagare:

Tidsplan:

  • Workshop 1 10 mars kl 13-17.00 Björkö
  • Workshop 2 17 mars kl 13-17.00
  • Workshop 3 TBA

Marknadsföring/Sociala medier:

Utvärdering: