Berättelser från de 10 öarna

 ÖCKERÖ FÖRENINGSNÄTVERK

Namn: Berättelser från de 10 öarna

Målsättning: TBA
Målaktivitet: TBA

Deltagare:

Anita Utbult
Alice Danielsson
Rolf Samuelsson
Neo Svanström
Nova Svanström
Inga-Lill Andreasson
Elina Mattsson
Thord Källefors
Emilia Sileson
Roy Andreasson
Felix Andreasson
Lars-Gösta Alsterberg
Gitte
Carina Larsson
Adam Gillholm

Tidsplan:

Marknadsföring/Sociala medier:

Utvärdering: