Berättelser från de 10 öarna

 ÖCKERÖ FÖRENINGSNÄTVERK

På bilden saknas Thord, Ritha, Gitte, Emilia, Nova och Elina

Namn: Berättelser från de 10 öarna

Målsättning: Skapa bättre gemenskap mellan unga och äldre.
Målaktivitet: Filmvisning i samband med Björkös arrangemang under Västerhavsveckan.

Tidsplan:

Deltagare:

Anita Utbult
Alice Danielsson
Rolf Samuelsson
Neo Svanström
Nova Svanström
Inga-Lill Andreasson
Elina Mattsson
Thord Källefors
Emilia Sileson
Roy Andreasson
Felix Kunder
Lars-Gösta Alsterberg
Gitte
Carina Larsson
Magnus Larsson
Ritha Nodesjö
Adam Gillholm (1 gg)

Marknadsföring/Sociala medier: Länk på hemsidan

Utvärdering: Sista Workshopen