Förstudien

Eftersom många faktorer och instanser skall samverka i projektet görs en övergripande research där de individuella intressena och förutsättningar för att delta utreds. Det är också viktigt att undersöka och dra nytta av kompetenser på området och tidigare gjorda erfarenheter av liknande film och berättarprojekt.

Förstudien skall utreda:

  • Vilka lokala, kommunala och regionala resurser och instanser som skall medverka
  • Erfarenheter av liknande projekt
  • Möjliga projektägare, projektstruktur och projektutformning
  • Metodik: filmpedagogik, kompetenser, kunskaps och teknikbehov
  • Spridning och tillgänglighet: Den sociala plattformen, distribution, marknadsföring
  • Fortsättning: Projektets tillgänglighet och spridning.
  • Finansiering: Vilka stödformer är aktuella

Förstudien skall även Initiera två förprojekt i två olika kommuner: Vingen Kulturhus i Torslanda och Hamburgsunds Bildarkiv och Hamburgsundsskolan som genomför försök i mindre skala som sedan utvärderas och utgör en utgångspunkt för ansökningar om medel till ett längre projekt.