Fokusgruppen

Fokusgruppen sattes samman av representanter för skola (lärare), hembygdsföreningar, Bohusläns Museum (utomhuspedagogik och kulturmiljö) och företag med syfte att dryfta projekt idén på bred front. Målsättningen var att få inspel på projekt idén i förhållande till relevant pedagogik och till de utmaningar Hembygdsföreningarna och museer står inför i förhållande till att nå unga .

Deltagare

 • Ingrid Lindberg, projektledare, konstnär och filmare
 • Marika Russberg, kulturarvskonsulent, BHF
 • Lars Rydbom, Byggnadsantikvarie, Bohusläns museum BHF
 • Christina Toreld, museipedagog  Bohusläns museum
 • Gun Jarnedal, berättare BHF, Lyse HF
 • Anna Olsson, högstadielärare, BHF, Bokenäs HF
 • Mats Ekberg – företagare, BH,  Åstol HF

Mötestillfällen:
12 maj, 23 juni, 7 nov – 2016

På dagordningen: 

 1. Feed-back på projektidén
  • Vilken nytta kan berättelserna ha
  • Vad krävs för att det skall bli bra, intressant, lockande för unga/äldre.
  • Vad är den viktigaste vinsten, poängen med att genomföra projektet
 2. Hur skapa möten mellan människor
  • Det första mötet är viktigt (Hur man möts och var?)
  • Vad ligger och vad lägger vi i begreppen “att levandegöra lokalhistoria” och “möten över generationsgränser”
 3. Vilken metodik bör/kan man använda i arbete med historiska källor?
  • Bilder och rättigheter.
  • Vem äger de historiska källorna –  Vad är “kulturarva”
 4. Vad behöver Hembygdsförbundet jobba med – utmaningar
 5. Feed-back på förprojekten – upplägg
 6. Vem skall äga projektet och driva plattformen – framtiden

Länk till summering Möte 1 & 2 

 

Lämna ett svar