Händelse arkiv

#Digikult

Idag presenterades projekt Hembygd 2.0 inklusive förprojekt Samhället berättar 2.0 på DIGIKULT konferansen på Chalmers i…