Samhället Berättar 2.0 – snart i mål

Under Våren har arbetet med Samhället Berättar 2.0 fortskridit och efter Inspirationsdagar och Startdagar har eleverna arbetet självständigt under ledning av  klassföreståndarna Håkan Elgh, Elin Ravnås (5:e klass) och Annica Ejdesör (6:e klass).
Eleverna har fått välja ämne och arbeta med research  i vilket besök i Bildarkivet, intervjuer med “Oraklen” och studiebesök på olika platser i samhället ingått. Därefter har man arbetat med manus och bildmanus, läst in texter, dramatiserat, letat fler bilder och så färdigställt filmer (korta filmer på ca 1,5 minut) till en satt deadline. Bildarkivets Jurygrupp har därefter gått igenom alla filmer och skrivit omdömen och förslag till förbättringar som eleverna sedan har fått arbeta vidare för att filmerna skall bli godkända för visning. Det  hela avslutas med en Filmvisning den 7 maj för föräldrar och en offentlig visning . Se Facebooksida för projektet eller tidigare inlägg för bilder.

Filmaffisch 7 maj