Facebook för Feedback

Samhället Berättar 2.0 har använt Facebooksidan för att ge feedback till eleverna. Det har kanske inte varit helt så lyckat i det avseendet – eftersom de flesta elever inte har Facebook. Istället har vi nått många av föräldrarna och helt andra människor ute i samhället som gillar det som händer och kunnat bli delaktiga. Sidan har 188 följare och får stadigt fler.

Här är ett exempel :