Samhället Berättar 2.0 – Studiebesök i Kruthuset

Denna stormiga vårdag besökte Rebecka, Emma och Julia det restaurerade kruthuset i Amdal tillsammans med ciceronen Kjell som förevisade husets allra innersta och fördolda…