Artikel om urpremiären i Veckovis

Norra Bohusläns viktigaste informationskanal: Annonsbladet @Veckovis bjöd på ett helt uppslag om urpremiären med bilder  av vår mingelfotograf Barbro graf och text av Gerhard Borgljung.  Det tackar vi för!