Startdagar i Hamburgsund 14 och 16 november

Vecka 46, efter Inspirationsdagen i Hamburgssundsskolan hölls Startdagar ( 2 lektionstimmar per klass) för årskurs 5 och 6 inför fortsatt arbete med projektet. De bestod av en teoridel och en Filmworkshop då eleverna jobbade med att göra mikrofilmsövning utifrån ett enda fotografi. Eftersom de under projektets gång skall arbeta med stillbilder som bas var detta en nyttig övning i att hantera stillbilder och Ken Burnes effekten i iMovie. En effekt som antingen tillåter stillbild eller sakta panorering eller zoomning i bilden. Att skriva instuderingsfrågor till speakertexten visade sig vara en stor utmaning för de flesta. – Vad skall vi fråga om????
Att fråga är att våga ge sig ut i det okända…