23 nov: Sägner i Hembygd+ filmworkshop – ett försök

Som en del av Samhället berättar lät vi en förskoleklass prova på att tolka sägner från hembygden – återberättade av Gun Jarnedal från 3:e Vingen som arbetar med berättarcaféer och berättarbesök i samarbete med Vuxenskolan. Sägnen om Jätten Husman kom från Gerhard Borgljung som hört den som barn. Efter ca 20 min med sägner delades barnen upp i fyra grupper för att försöka komma ihåg, återberätta och gestalta en av sägnerna. Vi avslutade med att titta på en av dem som vi lyckats få att “fastna” i iMovie. De andra skall göras färdigt för en gemensam visning längre fram.