25 nov Utvärderingsmöte

Utvärderingssamtal om Inspirationsdag och Startdagar med Annica Ejdesör och planering framåt. Både Inspirationsdagar och startdagar har varit uppskattade och särskilt det att Bildarkivet kom till skolan och berättade – med flera olika stämmor – och visade gamla bilder. Att de äldre hade humor och kunde ge svar på tal var något som gjorde intryck och fastnade i minnet. Bildjakten ute i samhället blev också omtyckt av eleverna.

En lärdom är att vi kunde kortat teorin lite och att man vinner på att varva teori och praktik så att ingetdera blir för långvarigt – då man riskerar att tappa elevernas fokus.

Eleverna är enligt både Annica och Håkan Elg “taggade” inför uppgiften och Årskurs 6 kommer att starta efter Jul medan Håkan Elg och årskurs 5 kör igång lite försiktigt redan innan Jul. Annica Bjering kommer hoppa in och gå igenom “mikrofilmsövning” ytterligare en gång för 5:orna.

Bildarkivet kommer att “komma in i bilden” efter Jul för båda årskurserna och lärarna har nu de instruktioner och verktyg som behövs för att driva eleverna vidare i uppgiften att göra korta filmer till skyltarna med allt vad det innebär av att välja ämne, göra research, begränsa sig och arbeta med gestaltningen.