Mikrofilms test av Kjell Olausen

För att testa ett enkelt filmkoncept för eleverna lät jag Bildarkivet prova på att göra Mikrofilm utifrån en bild de ville berätta om. Efter 20 minuters iPad intervju och lite Ken Burnes-effekter så blev det så här bra… 🙂

Försök av Jan-Åke Johansson, Lennart Hakeröd och Gerhard Borgljung hittar du på facebooksidan och YouTube om du följer länken.