Samhället berättar tur

Fick idag specialguidning av Bildarkivets Gerhard Borgljung i Hamburgsunds utvecklingshistoria. Att Skäret faktiskt var ett skär gång och att Trekanten är uppkallad efter den trekantiga gräsplanen som legat där obebyggd i alla tider var någon av de perspektiv från de förflutna som han delgav mig.

Samhället berättar är Bildarkivets historierunda som startar vid Hamburgsunds forna färjeläge (som då låg vid Strandbacken där sundet är som smalast) och fortsätter genom samhället söderut med ett hopp från Trekanten/Kommunplan upp till Kvarnbergets stenbrott och forna kvarnberg där mjölkvarnarna stod – och en vidunderlig utsikt över Hamburgsund, Hamburgö och Havet.

Stort tack till Gerhard och Bildarkivet som skapat och underhåller dessa skyltar och som bevarar historierna bakom dem. Bildarkivet i Hamburgsund kommer att delta i ett av förprojekten i samarbete med Hamburgsundsskolan.

Gerhard
Gerhard Borgljung vid en av skyltarna. 

Ingrid Lindberg 2016-08-05