Berättarkafé på Blomsholm

Besökte idag Blomsholm där Gun Jarnedal och Kerstin Thuresson från berättargruppen 3:e Vingen återberättade sägner med anknytning till trakten.

Inför varje berättarkafé gör de research och letar upp historier på Folkminnesarkivet i Göteborg och under kvällens gång hoppas de locka fram ännu fler berättelser från åhörarna.

Berättarkaféerna är en del av det treåriga projektet “Sägner i hembygd” som inleddes 2015  i samarbete med Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns Museum, Studieförbundet Vuxenskolan och VG-regionen.  Projektet  syftar till att dels återuppväcka det muntliga sägenberättandet och dels etablera Berättarkaféer på länets hembygdsgårdar.

Vi fick bl.a. höra lokala versioner av historier om skogsrån, jättar, troll och bytingar, nissar, havspojkar, vättar, varulvar och Blomsholms egen spökryttare.

Kvällen i regi av Skee sockens hembygdsförening i Statarlängan på Blomsholm.