Informationsträff på Hav och Land

Idag hölls kretsträff i Hunnebostrands folkets hus “Hav och Land” och undertecknad var inbjuden att informera om projektet. Träffade där representanter från Smögen, Lyse, Stångenäs, Vikarvet och Sotenäsgillets föreningar vilka tillsammans med Vuxenskolans Annie Petterson och Jenna Wennberg fick se smakprov från Samhället berättar 2.0 och pilotprojektens filmproduktioner.

Kanske har ett eller annat frö såtts och vem vet om det inte kan bli filmverksamhet av det så småningom. Trevlig att träffas var det i vart fall !