7 nov Utvärdering Fokusgruppen

Avslutande utvärderingsmöte med Fokusgruppen och information inför Inspirationsdagen. Närvarande: Ingrid Lindberg, Lars Rydbom, Ingrid Kennborn, Gun Jarnedal och Christina Toreld. Förhindrade Anna Olsson och Mats Ekberg.