4 nov Utvärdering Torslanda förprojekt

Arbetsgruppen för Bevinga berättelsen – bestående av Hannah Schütz, Urban Jansson, Pia Magnusson, Gittan Classen, Ingrid Lindberg och Christina Ostwald – möttes återigen i Tornfalken på Vingens Kulturhus och gick igenom Temadag och övriga insatser för att få uppmärksamhet för projektet.

Förutom ett spritt intresse från tillfrågade eller deltagande har Vingen ännu inte fått in några intresseanmälningar via e-posten i affischutställning och på webbsidan.
Den låga deltagarsiffran under Temadagen den 9 oktober som total drog knappa 10 personer förutom föredragshållare och Barnfilmskolan och trots flitig affischering, annonsering, artikel i Torslandatidningen, Facebook och Instagramsida, är omöjlig att förklara men troligtvis var dagen för lång, affischen för otydlig eller ämnet inte appellerande och själva tidspunkten möjligen fel. Vi kunde också konstatera att vi misslyckats med att nå skolorna, lärarna, fritidsgårdspedagogerna och att få med skolelever eller unga – vilket även hade kunnat dra med fler vuxna besökare.

Arbetsgruppen är trots detta faktum lika inspirerad som när vi började och alla röstade för en fortsättning. Troligtvis blir det lättare att fånga folks uppmärksamhet när vi kan erbjuda något mer specifikt i form av filmworkshops med tydligt tema. Vingen Kulturhus söker medel för att kunna genomföra detta och i avvaktan skall vi undersöka om det går att ordna en kortare filmworkshop för Hembygdsföreningens medlemmar för att få fler av dessa med på tåget.

Urban Jansson har hur som helst kommit igång med filmskapandet och får stor uppmärksamhet på Facebook. Läs mer