Möte i Gerhards sjöbu

Från v. Lennart Hakeröd, Christer Stern, Gerhard Borgljung, Egon Vidén, Kjell Olausson och ordf. Jan Åke Johansson

Samhället berättar: 1:a planeringsmöte

Idag hade Bildarkivet och undertecknad “Historiedugnad” inför inspirationsdagen på Hamburgsundsskolan.:- Nej detta kan vi inte! – Vad skall vi göra ? – Jag fattar ingenting? Men sedan tog det fart och berättelserna strömmade på – så det var svårt att få stopp på. Väldigt roligt – och väldigt spännande skall detta bli.