Temadagen

Temadag: Bevinga berättelsen
– en temadag om digitala berättelser och lokalhistorisk dokumentär

Som en del av ett större projekt som Vingen Kulturhus genomför i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund och projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen arrangerades  en temadag om det att använda film och digitala berättelser för att levandegöra lokalhistoria och skapa gemenskap och nya kontaktytor på lokal nivå.

annonsbb_vingena372dpi

Länkar till mer information:

Facebook
Facebook event
Instagram
Vingens sida om projektet
Programsida
Program som pdf
Artikel i Torslandatidningen innan
Artikel i Torslandatidningen efteråt: