Julkalendrar

Under december kommer Bildarkivet i Hamburgsund och Björlanda-Torslanda hembygdsförening i Torslanda presentera var sin Julkalender i form av en lucka som öppnas/postas på respektive Facebooksidorna varje dag fram till jul. Allt för att inspirera framtida berättare och filmare i projekten. Klicka på bilderna för att komma till respektive Facebooksida.

FINI-rans 29 nov

finirans

Tisdagen 29 november avslutades  Kulturmöten utan gränser -ett 3-årigt forsknings- och verksamhetsarbete med finansiellt stöd av Statens Kulturråd på biografen Draken i form av en FINI-rans i tre akter. Det var en mycket givande och fint utformad konferens fylld av inspirerande inslag på temat generationsgränser och hur vi kan kan övervinna dem med kultur och skapande som hjälpmedel. Kultur har ingen ålder var också en av skrifterna som delades ut under dagen tillsammans med forskningsrapporten Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag.

Vi (Ingrid Lindberg och Marika Russberg) hade fått möjligheten att medverka under dagen med en presentation av projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen som fick motta många positiva reaktioner från deltagarna. För oss och projektet betydde det mycket att få ta del av dagens innehåll , lyssna till intressanta projekt och möta andra aktörer inom fältet generationsmöten och film. Resultatet kan förhoppningsvis leda till flera samarbeten framöver.

Undertecknad drogs också med i en radiointervju för P4 tillsammans med  Jan Helgeson, Linda Sternö och projektledare för Kulturmöten utan gränser: Borghild Håkansson

p4intervju

Klicka här för allmän information om dagen.
Klicka här FINI-rans 29 nov för programmet.

 

25 nov Utvärderingsmöte

Utvärderingssamtal om Inspirationsdag och Startdagar med Annica Ejdesör och planering framåt. Både Inspirationsdagar och startdagar har varit uppskattade och särskilt det att Bildarkivet kom till skolan och berättade – med flera olika stämmor – och visade gamla bilder. Att de äldre hade humor och kunde ge svar på tal var något som gjorde intryck och fastnade i minnet. Bildjakten ute i samhället blev också omtyckt av eleverna.

En lärdom är att vi kunde kortat teorin lite och att man vinner på att varva teori och praktik så att ingetdera blir för långvarigt – då man riskerar att tappa elevernas fokus.

Eleverna är enligt både Annica och Håkan Elg “taggade” inför uppgiften och Årskurs 6 kommer att starta efter Jul medan Håkan Elg och årskurs 5 kör igång lite försiktigt redan innan Jul. Annica Bjering kommer hoppa in och gå igenom “mikrofilmsövning” ytterligare en gång för 5:orna.

Bildarkivet kommer att “komma in i bilden” efter Jul för båda årskurserna och lärarna har nu de instruktioner och verktyg som behövs för att driva eleverna vidare i uppgiften att göra korta filmer till skyltarna med allt vad det innebär av att välja ämne, göra research, begränsa sig och arbeta med gestaltningen.

 

23 nov: Sägner i Hembygd+ filmworkshop – ett försök

Som en del av Samhället berättar lät vi en förskoleklass prova på att tolka sägner från hembygden – återberättade av Gun Jarnedal från 3:e Vingen som arbetar med berättarcaféer och berättarbesök i samarbete med Vuxenskolan. Sägnen om Jätten Husman kom från Gerhard Borgljung som hört den som barn. Efter ca 20 min med sägner delades barnen upp i fyra grupper för att försöka komma ihåg, återberätta och gestalta en av sägnerna. Vi avslutade med att titta på en av dem som vi lyckats få att “fastna” i iMovie. De andra skall göras färdigt för en gemensam visning längre fram.

Startdagar i Hamburgsund 14 och 16 november

Vecka 46, efter Inspirationsdagen i Hamburgssundsskolan hölls Startdagar ( 2 lektionstimmar per klass) för årskurs 5 och 6 inför fortsatt arbete med projektet. De bestod av en teoridel och en Filmworkshop då eleverna jobbade med att göra mikrofilmsövning utifrån ett enda fotografi. Eftersom de under projektets gång skall arbeta med stillbilder som bas var detta en nyttig övning i att hantera stillbilder och Ken Burnes effekten i iMovie. En effekt som antingen tillåter stillbild eller sakta panorering eller zoomning i bilden. Att skriva instuderingsfrågor till speakertexten visade sig vara en stor utmaning för de flesta. – Vad skall vi fråga om????
Att fråga är att våga ge sig ut i det okända…

Mikrofilms test av Kjell Olausen

För att testa ett enkelt filmkoncept för eleverna lät jag Bildarkivet prova på att göra Mikrofilm utifrån en bild de ville berätta om. Efter 20 minuters iPad intervju och lite Ken Burnes-effekter så blev det så här bra… 🙂

Försök av Jan-Åke Johansson, Lennart Hakeröd och Gerhard Borgljung hittar du på facebooksidan och YouTube om du följer länken.

4 nov Utvärdering Torslanda förprojekt

Arbetsgruppen för Bevinga berättelsen – bestående av Hannah Schütz, Urban Jansson, Pia Magnusson, Gittan Classen, Ingrid Lindberg och Christina Ostwald – möttes återigen i Tornfalken på Vingens Kulturhus och gick igenom Temadag och övriga insatser för att få uppmärksamhet för projektet.

Förutom ett spritt intresse från tillfrågade eller deltagande har Vingen ännu inte fått in några intresseanmälningar via e-posten i affischutställning och på webbsidan.
Den låga deltagarsiffran under Temadagen den 9 oktober som total drog knappa 10 personer förutom föredragshållare och Barnfilmskolan och trots flitig affischering, annonsering, artikel i Torslandatidningen, Facebook och Instagramsida, är omöjlig att förklara men troligtvis var dagen för lång, affischen för otydlig eller ämnet inte appellerande och själva tidspunkten möjligen fel. Vi kunde också konstatera att vi misslyckats med att nå skolorna, lärarna, fritidsgårdspedagogerna och att få med skolelever eller unga – vilket även hade kunnat dra med fler vuxna besökare.

Arbetsgruppen är trots detta faktum lika inspirerad som när vi började och alla röstade för en fortsättning. Troligtvis blir det lättare att fånga folks uppmärksamhet när vi kan erbjuda något mer specifikt i form av filmworkshops med tydligt tema. Vingen Kulturhus söker medel för att kunna genomföra detta och i avvaktan skall vi undersöka om det går att ordna en kortare filmworkshop för Hembygdsföreningens medlemmar för att få fler av dessa med på tåget.

Urban Jansson har hur som helst kommit igång med filmskapandet och får stor uppmärksamhet på Facebook. Läs mer