#Digikult

Idag presenterades projekt Hembygd 2.0 inklusive förprojekt Samhället berättar 2.0 på DIGIKULT konferansen på Chalmers i Göteborg. 10 minuter inpass med projektidé och exempel från verkligheten fick vi (Marika Russberg och Ingrid Lindberg) Under dessa två välorganiserade dagar på tema kulturarvets digitalisering och undertecknad fick vi oss även mycket matnyttigt, spännande, engagerande och inspirerande till livs.

Stort TACK till arrangörerna och till Hamburgsund Bildarkiv och skola som bidrar med exempel från verkligheten.

 

Här kan du se videodokumentation av vårt föredrag under seminariedagarna- och i spellistan kan du ta del av hela innehållet i Digikult! Mycket att lära!

Facebook för Feedback

Samhället Berättar 2.0 har använt Facebooksidan för att ge feedback till eleverna. Det har kanske inte varit helt så lyckat i det avseendet – eftersom de flesta elever inte har Facebook. Istället har vi nått många av föräldrarna och helt andra människor ute i samhället som gillar det som händer och kunnat bli delaktiga. Sidan har 188 följare och får stadigt fler.

Här är ett exempel :